Personkorg för byggkran

Art.nr 71-8492

Max vikt i korg: 500 kg

Läs mer och boka på http://www.flvab.se