Tjältiningsplåt, 2,0 x 0,65 meter

Art.nr 56-9832

Tjältiningsplåt. För kol.

Gavelplåt. 56-9833

Läs mer och boka på http://www.flvab.se